Lėtiklis

Sulėtina betono rišimosi laiką, užtikrinant pakankamai laiko jį panaudoti šiltuoju metų laiku.