Nasi uczeni znajdują w przyrodzie rozwiązania, które zamieniają w innowacyjne technologie

Dowiedz się więcej

Odladzacze

Wytwarzamy płynne i granulowane odczynniki do odladzania lotnisk, dróg lub autostrad. Efektywne, przygotowane do użytku, przyjazne przyrodzie i nawierzchni drogowej.

Dowiedz się więcej

Wyroby gumowe

Jest to proszek gumowy pochodzący z recyklingu opon, poddany obróbce chemicznej z zastosowaniem naszej specjalnej technologii stworzonej wspólnie z partnerami, który można używać do produkcji elastomerów termoplastycznych, asfaltu gumowanego, modyfikowanego bitumu lub innych produktów.

Dowiedz się więcej

Oczyszczanie z zanieczyszczeń naftowych

Nasz produkt mikrobiologicznyNEWCLYN rozkłada zanieczyszczenia naftowe dzięki szczególnym mikroorganizmom. To szybszy i bardziej skuteczny sposób na spłatę długu wobec przyrody.

Dowiedz się więcej

Drewno surowe

ESSPO, UAB jest wspólnikiem bazy produkcyjnej prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. Spółka koordynuje i zaopatruje produkcję w drewno surowe.

Dowiedz się więcej