Naftos teršalų valymas

NEWCLYN

WOODCLYN

Mūsų NEWCLYN ir WOODCLYN mikrobiologiniai produktai skaido naftos teršalus pasitelkdami specialius mikroorganizmus.
Tai – greitesnis ir efektyvesnis būdas grąžinti skolą gamtai.

NEWCLYN
Technologija naftos angliavandeniliais užterštam gruntui

Nepaisant didelio dėmesio ekologijai, naftos pramonei nepavyksta išvengti įvairių tipų taršos naftos produktais: įvyksta nelaimingi atsitikimai eksploatuojant naftos gręžinius ar transportuojant naftos produktus, susidaro atliekos perdirbant naftą ir kt.

Šias taršos situacijas sprendžiant įprastais, senaisiais būdais, susiduriama su kitomis problemomis: sprendimai nėra draugiški gamtai; sunkiai susidoroja su didelėmis naftos teršalų koncentracijomis; nėra ekonomiškai patrauklūs, todėl bendrovės vengia tvarkytis problemas, o verčiau jas slepia.

Technologija NEWCLEYN

NEWCLYN – biotechnologijų pagrindu sukurtas naujos kartos produktas, skirtas naftos teršalams naikinti. Jame esantys mikroorganizmai naftos angliavandenilius naudoja kaip savo maisto šaltinį, todėl suskaido juos iki žmogui nekenksmingų medžiagų.

Senosios naftos teršalų likvidavimo technologijos – atliekų deginimas, cheminių medžiagų naudojimas – nebeatitinka modernių aplinkosauginių reikalavimų. Visuomenė daro spaudimą bendrovėms, kad šios rinktųsi gamtai ir žmogaus aplinkai draugiškus sprendimus.

Naftos angliavandenilių sumažėjimas per mėnesį iki:

 

NEWCLYN naudos:

 

Efektyvu. Technologija yra efektyvi esant net ir didelei naftos produktų koncentracijai – puikiai veikia esant 300g/kg ar daugiau.
Platus panaudojimas. Puikiai veikia net ir siekiant suskaidyti sunkiuosius naftos angliavandenilius (C30-40).
Natūralu.
Produktas atstato natūralias dirvožemio ir vandens savybes.
Ekonomiška.
Ši technologija yra pigiausias būdas spręsti tokias problemas.
Ekologiška. Nesukelia antrinės taršos ir nekelia pavojaus žmogui ar jį supančiai aplinkai.

WOODCLYN
Kreozotu impregnuotos medienos valymas

Siekiant padidinti medinių pabėgių ar elektros stulpų ilgaamžiškumą, jie yra apdorojami kreozotu, kuris apsaugo medieną nuo drėgmės ir puvimo. Vis dėlto, ši cheminė medžiaga yra pavojinga, o ja apdorota mediena gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Technologija WOODCLYN

ESSPO ekspertai biotechnologijų pagrindu sukūrė naują produktą WOODCLYN. Šis naujos kartos preparatas skaido kreozoto pagrindą – policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAH). Produkte esantys mikroorganizmai policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAH) naudoja kaip savo maisto šaltinį ir juos paverčia į aplinkai bei žmonėms nekenksmingus junginius – H2O bei CO2.

WOODCLYN naudos:

 

Patogu.
Technologija yra lengvai taikoma įvairiomis sąlygomis.
Ekologiška. Nesukelia antrinės taršos
ir nekelia pavojaus žmogui ar jį supančiai aplinkai.
Tvaru.
Išvalyta mediena gali būti naudojama kaip įprastinis biokuras.
Ekonomiška.
Ši technologija yra pigiausias būdas spręsti tokias problemas.