Naftos teršalų valymas

Mūsų NEWCLYN mikrobiologinis produktas skaido naftos teršalus pasitelkdamas specialius mikroorganizmus. Tai – greitesnis ir efektyvesnis būdas grąžinti skolą gamtai.

NEWCLYN – produktas ir technologija naftos angliavandeniliais užterštam gruntui ar nuotekoms valyti. NEWCLYN atstato pirmines grunto ir vandens savybes bei leidžia įgyvendinti griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus.

Šis produktas skaido naftos teršalus pasitelkdamas specialius mikroorganizmus. Pastarieji naudoja naftos angliavandenilius kaip maisto šaltinį ir paverčia juos žmogui bei aplinkai nekenksmingais junginiais: vandeniu (H2O) ir anglies dioksidu (CO2).

Tai – naujos kartos valymo technologija, galinti išskaidyti ne tik lengvuosius, bet ir sunkiuosius naftos angliavandenilius, o savo efektyvumu ir ekologiškumu ryškiai pranokstanti naftingų atliekų deginimą ar cheminį valymą. NEWCLYN technologija teršalus išvalo greičiau ir veikia esant didesnėms teršalų koncentracijoms.

NEWCLYN produktą, teršalų valymo paslaugas ir konsultacijas siūlome Lietuvos ir užsienio naftos perdirbimo gamykloms, angliavandenilių išgavimo, naftos ar jos produktų transportavimo, saugojimo ir kitoms kompanijoms.

Kiti produktai