Wyroby gumowe

Jest to proszek gumowy pochodzący z recyklingu opon, poddany obróbce chemicznej z zastosowaniem naszej specjalnej technologii stworzonej wspólnie z partnerami, który można używać do produkcji elastomerów termoplastycznych, asfaltu gumowanego, modyfikowanego bitumu lub innych produktów.

Proszek gumowy ze zużytych opon w trakcie ekologicznego procesu pokrywany jest specjalną niepalną i nietoksyczną substancją chemiczną, która nie wywołuje korozji. 

Proszek gumowy SUMO przeznaczony jest na trzy główne rynki – mieszanek gumowych (nowych opon i towarów wykonanych z gumy), elastomerów termoplastycznych (jako materiału używanego do wytwarzania różnego rodzaju produktów) oraz produkcji asfaltu na bazie bitumu modyfikowanego polimerami.

Obecnie jesteśmy w trakcie planowania i koordynowania budowy linii produkcyjnej proszku gumowego SUMO.

POZOSTAŁE PRODUKTY