Oczyszczanie z zanieczyszczeń naftowych

Nasz produkt mikrobiologicznyNEWCLYN rozkłada zanieczyszczenia naftowe dzięki szczególnym mikroorganizmom. To szybszy i bardziej skuteczny sposób na spłatę długu wobec przyrody.

NEWCLYN – to produkt ir technologia do oczyszczania gruntu i ścieków skażonych węglowodorami ropy naftowej. NEWCLYN odtwarza pierwotne właściwości gruntu i pozwala wdrożyć najbardziej restrykcyjne wymagania ochrony środowiska.

Produkt ten rozkłada zanieczyszczenia naftowe dzięki szczególnym mikroorganizmom. Wykorzystują one węglowodory ropy naftowej jako źródło żywności i zamieniają je w związki nieszkodliwe dla ludzi i środowiska: w wodę (H2O) i dwutlenek węgla (CO2).

Jest to technologia oczyszczania nowej generacji, która potrafi rozłożyć nie tylko lekkie, lecz i ciężkie węglowodory, a pod względem swojej efektywności i ekologiczności wyraźnie wygrywa ze spalaniem pozostałości ropy naftowej lub z czyszczeniem chemicznym. Technologia NEWCLYN umożliwia szybsze oczyszczanie zanieczyszczeń i jest skuteczna w przypadku większych ich stężeń.

Produkt NEWCLYN, usługi oczyszczania z zanieczyszczeń i doradztwo oferujemy litewskim i zagranicznym rafineriom, podmiotom działającym w zakresie pozyskiwania węglowodorów, transportu oraz przechowywania ropy naftowej lub produktów naftowych, i innym przedsiębiorstwom.

POZOSTAŁE PRODUKTY