Dekontaminacja oleju

NEWCLYN

WOODCLYN

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa coraz częściej pojawiają się obawy związane z zanieczyszczeniem środowiska. Coraz częściej mówi się o zanieczyszczeniach spowodowanych substancjami ropopochodnymi, które wykorzystywane są w wielu obszarach działalności gospodarczej człowieka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów opracowaliśmy technologię, która pozwala na usunięcie substancji ropopochodnych występujących w gruncie, w wodzie jak i w materiałach drewnianych. Proponowane przez nas rozwiązania są całkowicie bezpieczne dla środowiska oraz efektywne finansowo.

NEWCLYN
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH

 

Wiele etapów związanych z wydobyciem ropy naftowej, jej transportem, rafinacją, wykorzystywaniem itp. niesie ryzyko zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi. Dotychczas stosowane, stare technologie charakteryzują się niską efektywnością w usuwaniu wysokich stężeń substancji ropopochodnych, są stosunkowo drogie jak również nie są przyjazne środowisku. Technologie te nie cieszą się już popularnością wśród firm zmagających się z zanieczyszczeniami środowiska.

NASZA TECHNOLOGIA

NEWCLYN to nowej generacji technologia bioremediacyjna do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych. Technologia opiera się na użyciu mikroorganizmów, które poprzez wykorzystywanie substancji ropopochodnych jako źródło pożywienia, rozkładają je na produkty bezpieczne dla ludzi oraz środowiska – H2O i CO2.

SPOSÓB DZIAŁANIA

NEWCLYN jest produktem biologicznym nowej generacji, powstałym poprzez hodowlę specjalnie wyselekcjonowanych  mikroorganizmów. Produkt służy do usuwania substancji ropopochodnych z zanieczyszczonej wody, gleby, ścieków przemysłowych itp. Technologia doskonale radzi sobie z usuwaniem zarówno lekkich jak i ciężkich frakcji węglowodorów.

Miesięczna redukcja węglowodorów ropopochodnych:

 

Skoncentrowany preparat rozcieńcza się wodą, a powstałym roztworem spryskuje się zanieczyszczoną powierzchnię. Celem optymalizacji procesu, zanieczyszczony materiał jest napowietrzany zgodnie z harmonogramem prac oraz wzbogacany specjalnymi środkami stymulującymi bakterie przy zachowaniu wymaganej wilgotności.

ZALETY TECHNOLOGII:

 

Efektywna przy usuwaniu wysokich stężeń substancji ropopochodnych (np. powyżej 300g/kg lub więcej)
Skuteczna w usuwaniu ciężkich frakcji węglowodorów C30-40
Ekonomiczna – opłacalny sposób postępowania z zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi
Nie powoduje zanieczyszczenia wtórnego
Nie stwarza ryzyka dla człowieka oraz środowiska

WOODCLYN
Oczyszczanie drewna impregnowanego kreozotem

W celu zabezpieczenie drewnianych podkładów kolejowych oraz słupów energetycznych przed wilgocią powodującą ich gnicie jak i rozkład, stosuje się impregnat w postaci oleju kreozotowego. Pomimo tego, iż produkt ten stanowi efektywne zabezpieczenie drewnianego materiału posiada właściwości toksyczne. W związku z czym przy wymianie zarówno podkładów kolejowych jak i słupów energetycznych powstają odpady niebezpieczne.

Nasze rozwiązanie

Nasz zespół opracował biotechnologiczny produkt, który rozkłada podstawowy składnik oleju kreozotowego – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

WOODCLYN to nowej generacji produkt biologiczny wykorzystywany do biodegradacji WWA. W wyniku czego preparat ten znajduje zastosowanie w oczyszczaniu drewnianych podkładów kolejowych oraz słupów energetycznych z  kreozotu. Mikroorganizmy wchodzące w skład naszego produktu wykorzystują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jako źródło pożywienia, docelowo rozkładając zanieczyszczenie  na produkty nieszkodliwe dla człowieka i środowiska–H2O oraz CO2.

ZALETY TECHNOLOGII:

 

Po oczyszczeniu, drewno można wykorzystać jako biopaliwo.
Łatwa do zastosowania
Brak zanieczyszczenia wtórnego lub skutków ubocznych
Oszczędność – tańsze rozwiązanie problemów z zanieczyszczeniem