O nas

ESSPO, UAB jest działającym w Oniksztach twórcą, producentem i dostawcą substancji służących do roztapiania lodu i śniegu. Wytwarzane przez nas odczynniki stosowane są do zapewnienia bezpieczeństwa na lotniskach i drogach w Niemczech, Polsce, Estonii, Łotwie, Litwie, a także na innych rynkach. Rozwijamy też działalność w zakresie mikrobiologicznego oczyszczania z zanieczyszczeń naftowych oraz recyklingu gumy.

My, którzy rozpoczęliśmy działalność w 1992 r. jako importerzy zagranicznych produktów chemicznych, dziś jesteśmy dumni z bycia twórcami odczynników, zajmującymi się patentowaniem i eksportem kompetencji. Natomiast optymalne zarządzanie logistyczne, szybkość i elastyczność sprawiają, że zdobywamy zaufanie lotnisk cywilnych i wojskowych.

Będąc mieszkańcami Oniksztów, darzymy przyrodę szacunkiem. To dlatego stale tworzymy nowe formuły przyjazne środowisku i wyprzedzające wymagania ochrony środowiska. Jednocześnie postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi: kierujemy się systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008, a także systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:200, ponadto ściśle przestrzegamy Rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji substancji chemicznych.

NASZE PRODUKTY